Детска Градина с. Сестримо

  За нас

  Детска Градина Сестромо

  Нашата детска градина се намира в красивото балканско село Сестримо, Община Белово.

  Детското заведение е открито през 1965 г. в сграда построена от каскада Белмекен – Сестримо – Чаира за две групи.

  През 1993 г., поради намаляване броя на децата функционира с една разновъзрастова група.

  Разполага с две занимални, две спални, самостоятелен кухненски блок, методичен кабинет.

  Детската градина разполага и с голямо дворно пространство, разпределено в две площадки, снабдени с уреди и съоръжения за игра на открито.

  През лятото децата са опазени от силните слънчеви лъчи от естествена прохлада на многогодишни иглолистни дървета, обитавани от катерички, които често гостуват на децата в детската градина и се забавляват заедно.

  detska-gradina-sestrimo-za-nas

  Мисията на детската градина е да създава в партнъорство с родителите модерна и благоприятна среда за развитие на всяко дете.
  Детската градина ще съдейства

  • За изграждане и формиране на нравствени и национални ценности, добродетели и екологична култура;
  • Стимулиране на индивидуалните качества на всяко дете и творческите му заложби;
  • Знания и умения, нужни за постъпване на детето в училище;

  Водещо в работата ни с децата е развиването на социалните им умения с цел изграждане на уверена млада личност. Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.

  Детската градина е мястото, където се осъществява развитие, изграждане, формиране и интегриране на детската личност. Организиране на физическа среда и позитивна атмосфера в разновъзрастова група, гарантираща успешно езиково-комуникативно, социално, емоционално, познавателно и физическо развитие на детето.

  Екип:
  Директор с група Надежда Иванова Тасева
  Педагог Татяна Борисовна Грозданова
  Готвач и помощник възпитател – Надя Николаева Костадинова
  Домакин и помокник възпитател – Екатерина Валентинова Златева

  za-nas