Детска Градина с. Сестримо

  Прием

  Уважаеми родители,

  Във връзка със запитвания от родители за необходимите документи, които трябва да представят при записване на детето в градината, ви информираме:

  Необходими документи:
  – Заявление по образец за постъпване в детската градина

  Необходими документи при записването на детето в градината:

  • Попълнено заявление по образец;
  • Ксерокопие на удостоверението за раждане на детето;
  • Документ за наличие или/липса на задължения към община Белово;
  girl

  Документи, които трябва да представят родителите при постъпване на детето:

  • Здравно профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
  • Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
  • Изследване на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето;
  • Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето;
  • Медицинска бележка за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-късно от 3 дни преди постъпването в детската градина;