Детска Градина с. Сестримо

  Съобщение относно Прием на деца в детската градина

  Уважаеми родители,
  Поради епидемиологичната обстановка в страната постъпването на нови деца в детската градина ще започне от 01.09.2020 г.

  За повече информация:

  Надежда Тасева
  Тел: 0889363700
  Е-майл: cdg_sestrimo@abv.bg