Детска Градина с. Сестримо

    Съобщение относно епидемиологичната обстановка в страната

    Уважаеми родители,
    Ръководството на детската градина умолява родителите, които имат възможност да оставят децата си в къщи.