Детска Градина с. Сестримо

  Контакти

  Детска Градина Сестромо

  Контакти:

  с. Сестримо
  ул. Първа № 2
  Oбщина Белово, обл. Пазарджик
  Пощенски код: 4469

  Надежда Тасева
  Тел: 0889363700;
  Е-майл: cdg_sestrimo@abv.bg

  Форма за контакт:

  Детска Градина Сестримо