Детска Градина с. Сестримо

  Документи

  Документи:

  • Наредба за записване и отписване на децата в общинските детски градини на територията на община Белово
  • Наредба №5 за предучилищното образование
  • Дневен режим
  • Седмично меню
  Детска Градина Сестримо
  Детска Градина Сестримо